Společnost UNI-PRAG a.s.

Společnost UNI-PRAG a.s. je společností s dlouhodobou tradicí a bohatými zkušenostmi v oblasti podnikatelských aktivit a investic v mnoha odvětvích. Akciová společnost vznikla v roce 1996 jako sdružení právnických a fyzických osob s odbornými zkušenostmi, získanými dlouholetou profesní a podnikatelskou činností.

Svým klientům nabízí ve spolupráci s mnoha odborníky v přidružených či nezávislých firmách komplexní služby v oblasti investic, realit, správy nemovitostí, konzultací a poradenských služeb a zajišťuje plný odborný právní servis, realizuje provádění a odstraňování staveb a podniká v činnosti nakládání s odpady.

Společnost klade důraz na individuální přístup, efektivitu a přísné dodržování stanovených zásad etického principu.

Zohledňuje specifika jednotlivých podnikatelských sektorů a služby přizpůsobuje aktuální problematice daného odvětví či firmy.

Poskytuje svým klientům maximální právní a informační bezpečnost, které jsou základem pro dlouhodobý partnerský vztah, budování nových obchodních vztahů a nemalý obchodní přínos.

Členové našeho personálního zázemí jsou garantem stability, spolehlivosti a profesionality.

Vysoké úrovně námi nabízených služeb využívá veřejný i soukromý sektor. Jsme partnerem nejen pro mezinárodní korporace, ambasády, obce, ale stejně tak i pro jednotlivé investory či kupující nebo nájemce bytových jednotek.

Společnost UNI-PRAG a.s. úspěšně dokončila velký počet projektů, investičních akcí a úspěšně zrealizovala mnoho set obchodů s nemovitostmi a právem se řadí mezi významné společnosti na českém trhu. Svou odbornost je schopna prokázat mnoha individuálními referencemi.