Provádění staveb

  • Inženýrská činnost ve výstavbě
  • Provádění rozsáhlých terénních úprav území v návaznosti na účel a finální řešení lokalit
  • Velkoobjemové přesuny zemin, hornin a stavebních materiálů
  • Kompletní přípravy území pro realizaci stavebního záměru
  • Občanská a bytová výstavba, vybudování infrastruktur
  • Inženýrské stavby