Společnost UNI-PRAG a.s.

Společnost UNI-PRAG a.s. je společností s dlouhodobou tradicí a bohatými zkušenostmi v oblasti podnikatelských aktivit a investic v mnoha odvětvích. Akciová společnost vznikla v roce 1996 jako sdružení právnických a fyzických osob s odbornými zkušenostmi, získanými dlouholetou profesní a podnikatelskou činností.