Poradenská činnost

Poradenské služby zahrnují široké spektrum činností, od úvodních konzultací záměrů, až po specializovanou realizaci projektů ve velmi rozdílných segmentech trhu. Klientům nabízíme spolupráci na mezinárodní úrovni s nezávislými odbornými partnery s konkrétními znalostmi daného prostředí a s velmi kvalitními referencemi.

  • Zpracování ekonomicko-právní analýzy v oblasti investic, studie proveditelnosti, průzkum trhu, dotace
  • Komplexní poradenství v oblasti nemovitostí
  • Organizování výběrových řízení
  • Navázání kontaktů s cílem vytváření obchodních vztahů
  • Restrukturalizace, finanční a krizové řízení podniku
  • Marketingová strategie
  • Právní poradenství