Nakládání s odpady

Rekultivace a zhodnocení území kompletní změnou charakteru daných lokalit, parkovými a sadovými úpravami nebo přeměnou na sportovní areály či oddychová centra

Zhodnocení uložených odpadů a jejich přetřídění včetně případného přesunu